Sistema de Montaje Pressix CC 41

Apoyo de carril WBD 41-75/65

Apoyo de Carril WBD

Diagrama de cargas: Combinación con Carril MS 41-75/65/3,0

Apoyo de carril WBD 41-75/65 D

Diagrama de cargas: Combinación con Carril MS 41-75/65/3,0 D


Restricciones
σadm ≤ 160 N/mm2
fadm ≤ L/100 para L > 300 mm
fadm ≤ 3 mm para L = 200 ... 300 mm
Cargas en anclajes
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN
E = 9,0 kN